Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHardangerviddarådet 2016
4. november 2016
Hardangerviddarådet gjennomførte sitt årlige rådsmøte 21. oktober 2016.
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune ble valgt til ny leder av Rådet. I tillegg til Bjaadal, ble ordfører Petter Rukke fra Hol kommune og ordfører Anved Johan Tveit fra Eidfjord kommune, valgt som medlemmer av Arbeidsutvalget. Se nedenfor for oversikt over alle medlemmer av Hardangerviddarådet.
Hardangerviddarådet behandlet og vedtok handlingsprogram for perioden 2017-2020. Dette kan leses her.
En rekke faglige foredrag ble holdt. Se nedenfor for lenker de disse.
Se møtereferat her.
 
Les hele saken
Hardangerviddarådet
9. juni 2015
Hardangerviddarådet hadde møte på Geilo 12. og 13. mai.
  • Møtet ble gjennomført med faglige foredrag og behandling av revidert handlingsprogram for den regionale planen.  
Les hele saken
Hardangerviddarådet 2015
8. juni 2015
Hardangerviddarådet hadde møte på Geilo 12. og 13. mai.
Møtet ble gjennomført med faglige foredrag og behandling av revidert handlingsprogram for den regionale planen.  
Les hele saken
Utmarksnæringer
26. mai 2015
Tor Arnesn ved Østlandsforskning har på oppdrag gjennomført prosjektet Utmarksnæringer - begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda. Prosjektet er et tiltak i handlingsprogrammet for Regional plan for Hardangervidda.
Arbeidet har hatt ei styringsgruppe med Oddmund Olesrud i Tinn kommune som leder.
Rapporten kan leses denne lenken, http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2015/05/042015.pdf, til Østlandsforsknings nettside.
 
Informasjon om villrein
13. oktober 2014
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget noen informative filmsnutter om villrein. Se de ved å klikke på lenkene nedenfor:

Om gps og kamera halsbånd
http://www.youtube.com/watch?v=xCpunO8xZKA

Villreinen gjennom et år
http://www.youtube.com/watch?v=VrkLF1EwzFA

Villrein møter barrierer på Dovrefjell
http://www.youtube.com/watch?v=27529Gk7pR8
 
Tidligere artikler:
10.06.2014 Møte i Hardangerviddarådet 27. mai 2014
09.06.2014 Møte i administrativt kontaktutvalg 26. mai
25.10.2013 Møtereferater - Hardangerviddarådet oktober 2013
24.10.2013 Vedtatt handlingsprogram
24.10.2013 Hardangerviddarådet er etablert
31.01.2013 Handlingsprogram
20.12.2012 Villrein som reiselivsattraksjon
15.08.2012 Miljøverndepartementets uttalelse
29.03.2012 Trykket planrapport
13.12.2011 Regional plan for Hardangervidda er vedtatt

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården