Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVillreinens arealbruk - kartfortelling
6. april 2017
 
Som oppføling av den regionale planen ble det besluttet å fremskaffe mer detaljert kunnskap om villreinens arealbruk. Hensikten var blant annet å imøtekomme kommunenes kunnskapsbehov i deres lokale planlegging.
Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter Sør har nå gjennomført dette. Resultatet foreligger som en egen nettside med kartfortelling.  
 
Rullering av regional plan
6. april 2017
Hardangerviddarådet drøftet i sitt møte 13. mars 2017 rullering av Regional plan for Hardangervidda. Se møtereferat her.
Rulleringen vil bli gjennomført i løpet av en toårsperiode med Hardangerviddarådet som styringsgruppe.
I utgangspunktet arbeides det etter følgende tidsplan:
  1. Planprogrammet skal avgrense planspørsmål, definere utredningsbehov og avklare gjennomføring. Det tas sikte på høring av dette, samt sluttbehandling i fylkesutvalgene høsten 2017.
  2. Selve planarbeidet vil i hovedsak skje i perioden høsten 2017 til høsten 2018
  3. Høring av planforslag gjennomføres vinteren 2018/2019
  4. Sluttvedtak i fylkestingene vår 2019

Prosjektleder sitter i Buskerud fylkeskommune. Spørsmål kan rettes til Ellen Korvald, ellen.korvald@bfk.no eller tlf. 32808728/97157263.

 
Møte i Hardangerviddarådet om skrantesjuke
4. april 2017
Hardangerviddarådet hadde 14. mars møte om CWD/skrantesjuke. Møtet ble gjennomført i samarbeid med Nordfjellarådet.

Se lenker til faglige foredrag nedenfor:
-Mattilsynet Miljødirektoratets forpliktelser v/Erik Lund, Miljødirektoratet
 
Hardangerviddarådet 2016
4. november 2016
Hardangerviddarådet gjennomførte sitt årlige rådsmøte 21. oktober 2016.
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune ble valgt til ny leder av Rådet. I tillegg til Bjaadal, ble ordfører Petter Rukke fra Hol kommune og ordfører Anved Johan Tveit fra Eidfjord kommune, valgt som medlemmer av Arbeidsutvalget. Se nedenfor for oversikt over alle medlemmer av Hardangerviddarådet.
Hardangerviddarådet behandlet og vedtok handlingsprogram for perioden 2017-2020. Dette kan leses her.
En rekke faglige foredrag ble holdt. Se nedenfor for lenker de disse.
Se møtereferat her.
 
Les hele saken
Hardangerviddarådet
9. juni 2015
Hardangerviddarådet hadde møte på Geilo 12. og 13. mai.
  • Møtet ble gjennomført med faglige foredrag og behandling av revidert handlingsprogram for den regionale planen.  
Les hele saken
Tidligere artikler:
08.06.2015 Hardangerviddarådet 2015
26.05.2015 Utmarksnæringer
13.10.2014 Informasjon om villrein
10.06.2014 Møte i Hardangerviddarådet 27. mai 2014
09.06.2014 Møte i administrativt kontaktutvalg 26. mai
25.10.2013 Møtereferater - Hardangerviddarådet oktober 2013
24.10.2013 Vedtatt handlingsprogram
24.10.2013 Hardangerviddarådet er etablert
31.01.2013 Handlingsprogram
20.12.2012 Villrein som reiselivsattraksjon

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården