PrintVedtatt handlingsprogram
24. oktober 2013
Det handlingsprogrammet som ble lagt fram til politisk behandling våren 2013, ble vedtatt uten endringer av fylkestingene i alle tre fylkeskommuner. Dette skjedde i møter 7. februar i Buskerud, 13. mars i Hordaland og 16. april i Telemark.
Endelig versjon av handlingsprgrammet kan leses her.