PrintUtmarksnæringer
26. mai 2015
Tor Arnesn ved Østlandsforskning har på oppdrag gjennomført prosjektet Utmarksnæringer - begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda. Prosjektet er et tiltak i handlingsprogrammet for Regional plan for Hardangervidda.
Arbeidet har hatt ei styringsgruppe med Oddmund Olesrud i Tinn kommune som leder.
Rapporten kan leses denne lenken, http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2015/05/042015.pdf, til Østlandsforsknings nettside.