PrintHardangerviddarådet
9. juni 2015
Hardangerviddarådet hadde møte på Geilo 12. og 13. mai.
  • Møtet ble gjennomført med faglige foredrag og behandling av revidert handlingsprogram for den regionale planen.  
Følg lenke til referat fra møtet og revidert handlingsprogram.
Følgende foredrag ble holdt:
Forenkling av utmarksforvaltningen – hvordan følger nå KMD opp dette utredningsarbeidet? v/Judith Kortgård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- "Villreinnytt" fra forskningen. Bl.a. om NINA Rapport Veger og villrein v/Olav Strand, NINA. Følg lenke til denne rapporten.