PrintHardangerviddarådet 2015
8. juni 2015
Hardangerviddarådet hadde møte på Geilo 12. og 13. mai.
Møtet ble gjennomført med faglige foredrag og behandling av revidert handlingsprogram for den regionale planen.  
Følg lenke til referat fra møtet og revidert handlingsprogram for 2016-2019. Se handlingsprgrammet for 2013-2016 for mer omtale av enkeltprosjekter.
 
Følgende foredrag ble holdt:
- Tamreindrift på Hardangervidda v/Kjell Bitustøyl
Forenkling av utmarksforvaltningen – hvordan følger nå KMD opp dette utredningsarbeidet? v/Judith Kortgård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- "Villreinnytt" fra forskningen. Bl.a. om NINA Rapport Veger og villrein v/Olav Strand, NINA. Følg lenke til denne rapporten her