PrintMøte i Hardangerviddarådet om skrantesjuke
4. april 2017
Hardangerviddarådet hadde 14. mars møte om CWD/skrantesjuke. Møtet ble gjennomført i samarbeid med Nordfjellarådet.

Se lenker til faglige foredrag nedenfor:
-Mattilsynet Miljødirektoratets forpliktelser v/Erik Lund, Miljødirektoratet