PrintRullering av regional plan
6. april 2017
Hardangerviddarådet drøftet i sitt møte 13. mars 2017 rullering av Regional plan for Hardangervidda. Se møtereferat her.
Rulleringen vil bli gjennomført i løpet av en toårsperiode med Hardangerviddarådet som styringsgruppe.
I utgangspunktet arbeides det etter følgende tidsplan:
  1. Planprogrammet skal avgrense planspørsmål, definere utredningsbehov og avklare gjennomføring. Det tas sikte på høring av dette, samt sluttbehandling i fylkesutvalgene høsten 2017.
  2. Selve planarbeidet vil i hovedsak skje i perioden høsten 2017 til høsten 2018
  3. Høring av planforslag gjennomføres vinteren 2018/2019
  4. Sluttvedtak i fylkestingene vår 2019

Prosjektleder sitter i Buskerud fylkeskommune. Spørsmål kan rettes til Ellen Korvald, ellen.korvald@bfk.no eller tlf. 32808728/97157263.