PrintVillreinens arealbruk - kartfortelling
6. april 2017
 
Som oppføling av den regionale planen ble det besluttet å fremskaffe mer detaljert kunnskap om villreinens arealbruk. Hensikten var blant annet å imøtekomme kommunenes kunnskapsbehov i deres lokale planlegging.
Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter Sør har nå gjennomført dette. Resultatet foreligger som en egen nettside med kartfortelling.