PrintVedtatt planprogram
20. februar 2018
Planprogrammet var til sluttbehandling i fylkesutvalget i Telemark den 22. november, i fylkesutvalget i Buskerud den 13. desember i fjor, og i fylkesutvalget i Hordaland den 1. februar i år. Planprogrammet ble alle steder enstemmig vedtatt slik styringsgruppa anbefalte.
Endelig planprogram kan leses her. Den politiske saken i hvert fylke var tilnærmet like. Se saksutredning med vedtak fra Buskerud her.