PrintForedrag på styringsgruppemøtet 4. november
21. november 2008
Som ledd i styringsgruppemøte den 4. november 2008 ble det gjennomført et faglig seminar med temaet "næringsmessig bruk av Hardangervidda og områdene rundt". Det kan linkes til foredragene nedenfor:
  • Hva er viktig for grunneiernes næringsutøvelse når arealbruk på og rundt Hardangervidda fastsettes? v/Kit Hedegart Flaata, leder av Hardangervidda Grunneigarsamskipnad  
  • Bondens "mangesyssleri" - hvilket handlingsrom har bøndene i LNF-områdene v/Otto Galleberg, Fylkesmannens landbruksbruksavdeling i Buskerud
  • Langsiktige arealstrategier for bærekraftig næringsutvikling i fjellkommuner v/Erik Plathe, AsplanViak
    I tillegg holdt fylkesarkeolog Tore Bjørgo, Hordaland fylkeskommune et foresdrag om Bruken av Hardangervidda gjennom tidende - kulturhistorisk tilbakeblikk. Dette dokumentet er for stort til å legges ut på nettsiden. Man kan få det oversendt ved å kontakte Ellen Korvald, mailto:ellen.korvald@bfk.no 
  •