Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintStyringsgruppemøte 9. juni 2011
5. juli 2011
Styringsgruppa for Regional plan for Hardangervidda hadde sitt siste møte 9. juni. Hovedsak i møtet var å drøfte planforslaget etter gjennomført høring. Det var noen få voteringer over enkeltspørsmål. Styringsgruppa samlet seg, etter en god og konstruktiv dialog, om ett planforslag som vil bli lagt fram til behandling i de tre fylkesutvalgene etter sommerferien.
Referat fra møtet 9. juni kan leses her.
Til drøftingen av planrapporten og plankartet forelå en oppsummering av høringsuttalelsene (01.06.2011), samt forslag til revidert planrapport og endringer på plankartet. Selve høringsuttalelene kan leses her.
Styringsgruppas endelig forslag til plan, dvs. planrapport og plankart, vil bli lagt på nettsiden så snart det er endelig oppdatert.
 
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården