Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVillrein som reiselivsattraksjon
17. oktober 2011
I handlingsplanen for Regional plan for Hardangervidda er det foreslått et prosjekt om villrein som reiselivsattraksjon.
Siden dette er en problestilling flere av de andre regionale fjellplanene også er opptatt av, har Miljøverndepartementet allerede finansiert et forprosjket som belyser problemstillingen.
Rapporten kan leses her.  Les også omtale av rapporten på Norsk villreinsenters nettside http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1616/Default.aspx.
 
 
Rapporten er utarbediet av MIMIR med Torill Olsson som faglig ansvarlig. Arbeidet er gjennomført i dialog med en prosjektgruppe bestående av Terje Kaldager (Miljøverndepartementet), Bente Bjerknes (reiselivsfaglig rådgiver i Buskerud fylekskommune), Jo Skorem (Norsk villreinsenter Nord), Astrid-Alice Haug (planlegger i Tynset kommune) og Ellen Korvald (regional planlegger i Buskerud fylkeskommune).
Prosjektet planlegges videreført.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården