Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintTrykket planrapport
29. mars 2012
Regional plan for Hardangervidda foreligger nå i trykket versjon. Se rapporten her og kartet her.
Dersom noen ønsker et eksemplar av den  trykkede rapporten, kan man få det ved å henvende seg til prosjektleder Ellen Korvald, mail ellen.korvald@bfk.no, eller ved å ta kontakt med egen kommune.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården