Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVedtatt handlingsprogram
24. oktober 2013
Det handlingsprogrammet som ble lagt fram til politisk behandling våren 2013, ble vedtatt uten endringer av fylkestingene i alle tre fylkeskommuner. Dette skjedde i møter 7. februar i Buskerud, 13. mars i Hordaland og 16. april i Telemark.
Endelig versjon av handlingsprgrammet kan leses her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården