Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte i Hardangerviddarådet 27. mai 2014
10. juni 2014
Hardangerviddarådet hadde møte 27. mai. Se referat.
Rådet behandlet den regionale planens Statusrapport 2014 - Handlingsprogram 2015-2018.
Det ble dessuten holdt en rekke faglige foredrag og innledninger. Se linker nedenfor.

Oppfølging av regionale planer for villreinfjella – til glede eller besvær?
 
v/Lise Catrine Solbakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
"Villreinnytt" v/Olav Strand, NINA
Utmarksnæringer

o    Ordførerutvalgets dialog med departementene
v/Eli Hovd Prestegården, leder i ordførerutvalget

o    Handlingsprogrammets prosjekt Utmarksnæringer i Lnf-områder. Orientering om status v/Oddmund Olesrud, Tinn kommune

o    Kort innspill fra Hardangervidda grunneigarsamskipnad v/Johan Vaa

o    Departementets vurderinger
v/Marit Tofte, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Orientering om Prosjekt Trolltunga v/Eivind Tokheim, Odda kommune
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården