Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintUtmarksnæringer
26. mai 2015
Tor Arnesn ved Østlandsforskning har på oppdrag gjennomført prosjektet Utmarksnæringer - begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda. Prosjektet er et tiltak i handlingsprogrammet for Regional plan for Hardangervidda.
Arbeidet har hatt ei styringsgruppe med Oddmund Olesrud i Tinn kommune som leder.
Rapporten kan leses denne lenken, http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2015/05/042015.pdf, til Østlandsforsknings nettside.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården