Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHardangerviddarådet
9. juni 2015
Hardangerviddarådet hadde møte på Geilo 12. og 13. mai.
  • Møtet ble gjennomført med faglige foredrag og behandling av revidert handlingsprogram for den regionale planen.  
Følg lenke til referat fra møtet og revidert handlingsprogram.
Følgende foredrag ble holdt:
Forenkling av utmarksforvaltningen – hvordan følger nå KMD opp dette utredningsarbeidet? v/Judith Kortgård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- "Villreinnytt" fra forskningen. Bl.a. om NINA Rapport Veger og villrein v/Olav Strand, NINA. Følg lenke til denne rapporten. 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården