Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHardangerviddarådet 2015
8. juni 2015
Hardangerviddarådet hadde møte på Geilo 12. og 13. mai.
Møtet ble gjennomført med faglige foredrag og behandling av revidert handlingsprogram for den regionale planen.  
Følg lenke til referat fra møtet og revidert handlingsprogram for 2016-2019. Se handlingsprgrammet for 2013-2016 for mer omtale av enkeltprosjekter.
 
Følgende foredrag ble holdt:
- Tamreindrift på Hardangervidda v/Kjell Bitustøyl
Forenkling av utmarksforvaltningen – hvordan følger nå KMD opp dette utredningsarbeidet? v/Judith Kortgård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- "Villreinnytt" fra forskningen. Bl.a. om NINA Rapport Veger og villrein v/Olav Strand, NINA. Følg lenke til denne rapporten her

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården