Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintHardangerviddarådet 2016
4. november 2016
Hardangerviddarådet gjennomførte sitt årlige rådsmøte 21. oktober 2016.
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune ble valgt til ny leder av Rådet. I tillegg til Bjaadal, ble ordfører Petter Rukke fra Hol kommune og ordfører Anved Johan Tveit fra Eidfjord kommune, valgt som medlemmer av Arbeidsutvalget. Se nedenfor for oversikt over alle medlemmer av Hardangerviddarådet.
Hardangerviddarådet behandlet og vedtok handlingsprogram for perioden 2017-2020. Dette kan leses her.
En rekke faglige foredrag ble holdt. Se nedenfor for lenker de disse.
Se møtereferat her.
 
Følgende faglige foredrag ble holdt:

·         Ferdselsundersøkelse på Hardangervidda v/Vegard Gundersen, Norsk institutt for naturforskning

·         Orientering om besøksstrategi i nasjonalparken v/Hans Bakke, Fylkesmannen i Telemark

·         Reiseliv i og nær villreinområdene v/Bjørn Bjerke, Klima- og miljødepartementet

·         Fiske og rakfiskproduksjon v/Vilhelm Håvardsrud, grunneier i Uvdal

·         Drift av Maarfjell sameige v/ Stein O. Haakanes, Maarfjell AS

·         Villrein på Hardangervidda – hva er situasjonen nå? v/Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning   
 
I administrativt møte 20. oktober holdt Vemund Jaren innledning om villreinarbeidet i Miljødirektoratet.

Hardangerviddarådet har følgende medlemmer i perioden 2016-2019:

Instans

Medlem

Hol kommune

Petter Rukke

Nore og Uvdal kommune

Eli Hovd Prestegarden

Rollag kommune

Dag Lislien

Tinn kommune

Bjørn Sverre Birkeland

Vinje kommune

Jon Rikard Kleven

Odda kommune

Eivind Tokheim

Ullensvang kommune

Solfrid Borge

Eidsfjord kommune

Anved Johan Tveit

Ulvik kommune

Hans Petter Thorbjørnsen

Fylkesmannen i Buskerud

Gunhild Dalaker Tuseth

Fylkesmannen i Hordaland

Kjell Kvingedal

Fylkesmannen i Telemark

Hans Bakke

Buskerud fylkeskommune

Steinar Berthelsen

Iselin Haugo

Hordaland fylkeskommune

Linda Haugland Jondahl

 

Telemark fylkeskommune

Vidar Stang

Lars Bjaadal

Villreinnemnda

Endre Lægreid

 
 
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården