Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte i Hardangerviddarådet om skrantesjuke
4. april 2017
Hardangerviddarådet hadde 14. mars møte om CWD/skrantesjuke. Møtet ble gjennomført i samarbeid med Nordfjellarådet.

Se lenker til faglige foredrag nedenfor:
-Mattilsynet Miljødirektoratets forpliktelser v/Erik Lund, Miljødirektoratet
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården