Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintRullering av regional plan
6. april 2017
Hardangerviddarådet drøftet i sitt møte 13. mars 2017 rullering av Regional plan for Hardangervidda. Se møtereferat her.
Rulleringen vil bli gjennomført i løpet av en toårsperiode med Hardangerviddarådet som styringsgruppe.
I utgangspunktet arbeides det etter følgende tidsplan:
  1. Planprogrammet skal avgrense planspørsmål, definere utredningsbehov og avklare gjennomføring. Det tas sikte på høring av dette, samt sluttbehandling i fylkesutvalgene høsten 2017.
  2. Selve planarbeidet vil i hovedsak skje i perioden høsten 2017 til høsten 2018
  3. Høring av planforslag gjennomføres vinteren 2018/2019
  4. Sluttvedtak i fylkestingene vår 2019

Prosjektleder sitter i Buskerud fylkeskommune. Spørsmål kan rettes til Ellen Korvald, ellen.korvald@bfk.no eller tlf. 32808728/97157263.

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården