Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVedtatt planprogram
20. februar 2018
Planprogrammet var til sluttbehandling i fylkesutvalget i Telemark den 22. november, i fylkesutvalget i Buskerud den 13. desember i fjor, og i fylkesutvalget i Hordaland den 1. februar i år. Planprogrammet ble alle steder enstemmig vedtatt slik styringsgruppa anbefalte.
Endelig planprogram kan leses her. Den politiske saken i hvert fylke var tilnærmet like. Se saksutredning med vedtak fra Buskerud her.  
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården