Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Bunntekst
17. april 2008
Nettstedet eies og drives av Fylkesdelplan for Hardangervidda
Ansvarlig redaktør: Ellen Korvald
For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Ellen Korvald. Tlf.: 32 80 87 28. Adresse: Fylkeshuset i Buskerud, Haugesgt. 89, 3020 Drammen
Nettstedet brukes publiseringsløsningen  etPublish

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården