Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintStyringsgruppa drøftet planprogram for fylkesdelplanen
3. juni 2008
Styringsgruppa hadde møte i Tyssedal i Odda den 21. mai. Viktigste saker i dette møte var forslag til planprogram og videre framdrift for arbeidet. Det ble også gitt faglige orienteringer om Forvaltningsplan for Hardangervidda, om villreinstammen på Vidda og om forventede endringer i plan- og bygningsloven.
Planprogrammet er etter møtet revidert etter styingsgruppas drøfting og oversendt de tre fylkene for parallelle politiske behandling. Det er forventet at alle tre fylkesutvalgene i løpet av juni gjør vedtak om offentlig ettersyn av planprogrammet. Høringsperioden er foreslått fram til 10. oktober. Planprogrammet som nå legges fram for politkerne kan leses her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården