Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Bakgrunn for oppstart av fylkesdelplan for Hardangervidda
3. juni 2008
Arbeidet med fylkesdelplan for Hardangervidda gjennomføres med utgangspunkt i brev fra Miljøverndepartemntet datert 12. april 2007. Les brevet her.
Sentralt i brevet står både forutsetningen om å ivareta villreinstammen og å legge til rette for næringsutvikling basert på ressursgrunnlaget i bygdene rundt Hardangervidda.
Arbeidet er også resultat av at Fylkesdelplan for Hardangervidda Aust, Telemark og Buskeruds deler av Hardangervidda, godkjent av Miljøverndepartementet i 1998, skulle revideres. Det ble nå vurdert som ønskelig å se hele vidda under ett.
Samferdselsdepartementets problematikk knyttet til vinterbrøyting av vegnettet over Vidda har også vært med å understreke behovet for en felles og helhetlig plan for området.
 
Riksveg 7 Hardangervidda
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården