Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Organisering av planarbeidet
3. juni 2008
Arbeidet med fylkesdelplan for Hardangervidda er organisert som et 3-årig prosjekt i regi av de tre berørte fylkeskommunene, med sekretariatet i Buskerud fylkeskommune. Leder av styringsgruppa, Lars Bjaadal, er fylkesvaraordfører i Telemark.

Viktig prinsipper i organisasjonsmodellen for arbeidet er

  • en topptung politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå), supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige ansvarsområder og hensyn til villreinen spesielt
  • at kommunene også deltar i administrativ gruppe, og dessuten jobber med konkret planutforming i egen kommune
  • at regionale myndigheter deltar aktivt i både styringsgruppe og i administrativ gruppe
  • bred deltakelse av interessegrupper i referansegruppe
Se organisasjonsmodellen ved å klikke her.
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården