Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Viktige aktører
3. juni 2008
 Følgende er oppnevnt som medlemmer av styringsgruppa:
Lars Bjaadal (leder)

Fylkesvaraordfører i Telemark

Steinar Berthelsen (nestleder)

Ordfører i Rollag

Roger Ryberg

Fylkesordfører i Buskerud

Mette Lund Stake

Fylkespolitiker i Buskerud

Kirsten Gjestemoen Hovda

Ordfører i Nore og Uvdal

Erik Kaupang

Ordfører i Hol

Kirsti Kolle Grøndal

Fylkesmann i Buskerud

Magnar Lussand

Fylkespolitiker i Hordaland

Berit W. Eldøy

Fylkespolitiker i Hordaland

Mona Hellesnes

Ordfører i Ulvik

Anved Johan Tveit

Ordfører i Eidfjord

Solfrid Borge

Ordfører Ullensvang

Gard Folkvord

Ordfører i Odda

Terje Åsen

Fylkesmiljøvernsjef i Hordaland

Jørund A. Ruud

Fylkespolitiker i Telemark

Arne Vinje

Ordfører i Vinje

Erik Haatvedt

Ordfører i Tinn

Kari Norheim Larsen

Fylkesmann i Telemark

Olav H. Opedal

Villreinnemnda

Følgende er oppnevnt som medlem av Arbeidsutvalget:

Lars Bjaadal  (leder)

Fylkesvaraordfører i Telemark

Steinar Berthelsen  (nestleder)

Ordfører i Rollag

Mette Lund Stake

Fylkespolitiker i Buskerud

Kirsti Kolle Grøndal

Fylkesmann i Buskerud

Magnar Lussand

Fylkespolitiker i Hordaland

Anved Johan Tveit

Ordfører i Eidfjord

Arne Vinje

Ordfører i Vinje

Olav H. Opedal

Villreinnemnda


Referansegruppe
vil bli etablert i løpet av høsten 2008. Det er ønskelig med et bredt sammensatt forum.
Prosjektledelse
 
Ellen Korvald er engasjert som prosjektleder. Hun har kontorsted på Fylkeshuset i Drammen og kan kontaktes der på tlf. 32 80 87 28 eller på e-post ellen.korvald@bfk.no.

Administrative kontaktpersoner ellers 

I alle deltakende kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn er det administrative kontaktpersoner knyttet til prosjektet som også kan kontaktes. Dette er følgende:

Rollag kommune

Hege Jaren

hege.jaren@rollag.kommune.no

Nore og Uvdal kommune

Grete Blørstad

grete.blorstad@nore-og-uvdal.kommune.no

Hol kommune

Kjell Mykkeltvedt

mailto:kjell.mykkeltvedt@hol.hommune.no

Tinn kommune

Dagfinn Jaren

dagfinn.jaren@tinn.kommune.no

Vinje kommune

Dorthe Huitfeldt

dorthe.huitfeldt@vinje.kommune.no

Odda kommune

Svenn Berglie

svenn.berglie@odda.kommune.no

Ullensvang herad

John Ove Rørnes

joro@ullensvang.herad.no

Eidfjord kommune

Gunnar Elnan

gunnar.elnan@eidfjord.kommune.no

Ulvik kommune

Jarle Grevstad

jarle.grevstad@ulvik.kommune.no

Fylkesmannen i Buskerud

Øyvind Holm

oho@bufm.no

Fylkesmannens i Telemark

Morten Johannesen

mjo@tefm.no

Fylkesmannens i Hordaland

Eva-Katrine Taule

ekt@hofm.no

Buskerud fylkeskommune

Sigurd Fjøse

sigurd.fjose@bfk.no

Telemark fylkeskommune

Heidi Jønholt

heidi.jonholt@t-fk.no

Hordaland fylkeskommune

Gudrun Mathiesen

gudrun.mathiesen@post.hfk.no

 


 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården