Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Prosjekt om ferdsel fra turistbedrifter
4. juni 2008
”Ferdsel fra turistbedrifter rundt villreinfjell” er et prosjektet som gjennomføres i samarbeid mellom de pågående fylkesdelplanene knyttet til villreinfjellene. Dette er i tillegg til Hardangervidda, Rondane/Sølnkletten og Setesdalsheiene/Ryfylkeheiene. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2008.
Målet med undersøkelsen er å  framskaffe data for ferdselsmønsteret ut fra turistbedrifter (hotell, fjellstuer og lignende). Dette skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for å belyse forholdet mellom hytte- og annen utbygging, friluftsliv/ferdsel og villreininteressene.
I ferdselsundersøkelsen ønsker man bl.a. å finne ut hvor langt går turistene normalt går og om de følger løypenettet. Er det slik at gjestene på fjellstuene er mer fjellvante og går lengre turer og mer utenfor løypene/stiene, enn turister på alpindestinasjoner? Kjører gjestene ved alpindestinasjonen stort sett i alpinanlegget, eller går de også turer innover fjellet?
Deltakende bedrifter på Hardangervidda var i vinterundersøkelsen (påsken 2008) Vestlia Resort på Geilo, Rauland Høgfjellshotell og Haukeliseter.
En parallell undesøkelse gjennomføres sommeren 2008 på Torsetlia Fjellstua i Nore og Uvdal kommune, Rauland Høgfjellshotell og Haukeliseter fjellstue i Vinje kommune.
Prosjektet gjennomføres av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) med Odd Inge Vistad som prosjektleder.
Les mer om prosjektet her.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården