Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
M√łtereferater fra regional planpross 2008-2010
4. juni 2008
Nedenfor listes gjennomførte møter. Man kan klikke seg inn på selve referatet.
 
Styringsgruppemøter:
Arbeidsutvalg:

 Diverse dialogmøter: 

  • møter med alle kommuner og fylker i perioden januar-mars 2008.  Les oppsummeringene her.
Referanseforum:
  • 24. september på Skinnarbu. Les oppsummeringen her.
  • 24. mars på Geilo. Les oppsummeringen her
  • 4. november 2009. Les oppsummeringen her
  • 20. april 2010. Les oppsummering her
  • 26. oktober 2010. Les oppsummeringen her
 
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården