Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintFaglige foredrag på styringsgruppemøte 21. mai 2008
21. juli 2008
På styringsgruppemøte i Tyssedal 21. mai 2008 ble det holdt 3 faglig relevante foredrag. Kopi av disse ligger på linker nedenfor:
  • Forvaltningsplan for Hardangervidda Nasjonalpark v/Trond Aalstad, Fylkesmannen i Hordaland
  • Villreinstammen på Hardangervidda v/Rune Bergstrøm, Norsk Villreinsenter på Skinnarbu
  • Ny plan- og bygningslov v/Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune.

 

 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården