Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte i Arbeidsutvalget 23. september
8. oktober 2008
Arbeidutvalget for fylkesdelplanarbeidet hadde møte på Skinnarbu den 23. september. Viktige temaer på møtet var drøfting av prosjektets økonomi, ytre plangrenser, lokale planproesser samt rammer og opplegg for kommende møter. Les møtereferatet her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården