Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte i referansegruppen 24. september
8. oktober 2008
Som ledd i høringen av planprogrammet ble det gjennomført et tilnærmet åpent møte om fylkesdelplanarbeidet. Alle lag og organsisajoner tilknyttet planområdet innen næring, grunneierinteresser, villreinforvaltning, natur, friluftsliv og hytteforeninger var invitert. Ca. 50 personer deltok i møtet.
Agendaen for møtet var:
  • orientering om pågående villreinkartlegging
  • presentasjon av planprogrammet
  • drøfting av en referansegruppes form og sammensetning.
Konklusjonen på drøftingen av referansegruppen var at møtene her bør være åpne for alle intreresserte, og slik mer være et forum. 
Les oppsummeringen fra møtet her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården