Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintRevidert planprogram etter høring og styringsgruppemøte
17. november 2008
Planprogrammet var ute til høring fra juni til 10. oktober. Det kom inn 37 uttalelser. Styringsgruppa drøftet endringer av planprogrammet med bakgrunn i høringen i møte den 4. november.
På bakgrunn av dette er planprogrammet revidert (datert 17.11.08). Planprogrammet går nå til endelig fastsetting i fylkesutvalgene i Buskerud, Hordaland og Telemark. Parallelt med dette vil det bli forelagt Miløjverndepartementet.
Alle uttalelser som ble mottatt i høringen av planprogrammet kan leses her. Til styringsgruppas møte ble det laget et notat som oppsummerer og kommenterer innkomne merknadnader. Oppsummeringen omfatter ikke uttalelser som kom inn og etter styringsgruppemøtet. Notatet kan leses her.  
Referater fra møtene i arbeidsutvalget og i styringsgruppa, begge 4. november 2008, kan leses under møtereferater i venstremargen.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården