Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintFylkesutvalgene har drøftet planprogrammet
19. desember 2008
Planprogrammet var til behandling i de tre fylkesutvalgene i desember. Planprogrammet fikk noe ulik behandling i de tre fylkesutvalgene, og må derfor til ny drøfting og behandling på nyåret.
Fylkesutvalget i Hordaland hadde møte 4. desember, og vedtok planprogrammet i samsvar med rådmannens innstilling.
I Buskerud ble planprogrammet behandlet den 3. desember. Der ble konklusjonen å utsette saken, etter at det først var fremmet forslag om at næring måtte bli tydeligere og at ytre plangrenser måtte fastsettes snarest.
I fylkesutvalget i Telemark, den 11. desember, ble planprogrammet vedtatt. Men det ble også vedtatt at "formålet med planen må også være å legge til rette for friluftsliv og naturbasert reiseliv".
Videre prosess med planprogrammet vil bli drøftet i Arbeidsutvalgets møte den 14. januar.
Vedtakene kan leses her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården