Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Ny behandling av planprogrammet i februar
29. januar 2009
De tre fylkesutvalgene drøftet planprogrammet i desember, men endte opp med noe ulike konklusjoner. Men bakgrunn i fylkesutvalgenes behandling drøftet arbeidsutvalget for planarbeidet (AU) situasjonen i sitt møte den 14. januar.
AU konkluderte med å foreslå noen endringer med sikte på å fange opp fylkesutvalgenes drøftinger og vedtak. Les referat fra AU-møtet her. Disse endringene ble siden forelagt og godkjent av styringsgruppa. Planprogrammet er nå revidert i henhold til dette og kan leses her.
Revidert planprogram legges fram til behandling i alle fylkesutvalgene i løpet av februar 2009.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården