Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte i referanseforumet 24. mars 2009
4. februar 2009
Det er etablert et bredt og åpent forum for informasjon og dialog om fylkesdelplanarbeidet.  Til forumet inviteres grunneier- og interesseorganisasjoner, ledere av jaktvaldene og offentlige etater med oppgaver i området.
Neste møte i forumet holdes 24. mars på Geilo, på Highland Hotel. Hovedtemaene på møtet blir villrein, planprogram og lokale planprosesser.  Les møteinvitasjonen her.
Påmelding: Av hensyn til den praktiske gjennomføring er det svært viktig at de som ønsker å delta, melder seg på til prosjektleder Ellen Korvald. Dette kan gjøres via e-post ellen.korvald@bfk.no eller tlf. 32 80 87 28. Selve møtet koster ikke noe, men møtedeltakerne må betale lunsj på hotellet selv (250 kroner).
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården