Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Lufsjåtangeprosjektet utvides med Dagalitangen
25. juni 2009
I høringen av planprogrammet ble det foreslått å gjennomføre et  prosjekt om villrein på Dagalitangen, tilsvarende Lufsjåprosjektet. Dette ble vedtatt, og de to delprosjektene gjennomføres nå som et helhetlig prosjket i regi av Per Jordhøy ved NINA. Les prosjektplanen for Dagalitangen her, samt tilsvarende for Lufsjåtangen her.
Prosjektet skal avsluttes i løpet av august måned.
Det er i dette prosjektet lagt stor vekt på kontakt med lokalkjente slik at prosjektleder skal få tilgang til mest mulig erfaringskunnskap. Referater fra disse møtene kan leses her:
-   møte om Lufsjåtangen 14.10.08
-   møte om Lufsjåtangen 09.12.08
-   møte om Dagalitangen og Lufsjåtangen 23.04.09

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården