Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Rapport fra prosjektet Ferdsel ut frå fjellnære resielivsbedrifter
25. juni 2009
NINA har gjennomført et prosjekt om ferdsel ut fra fjellnære resielivsbedrifter.
Prosjektet var et fellesprosjekt og knyttet opp fylkesdelplanene for Ryfylkeheiene/Setesdalsheiene, Rondane/Sølnkletten og Hardangervidda. Les rapporten på NINAs hjemmsider: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/441.pdf
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården