Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Reiselivet i fylkesdelplanen
25. juni 2009
På Innovativ fjellturismes kommunenettverkssamling på Rauland i mars 2009 kom det fram at det var behov for å få reiselivsnæringen sterkere inn i fylkesdelplanarbeidet.
Vinje kommune og Innovativ fjellturime har derfor tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til å få reiselivet mer inn i prosessen. Les prosjektplanen her.
Innovativ fjellturime vil være projsketansvarlig. Les mer om Innovativ fjellturisme på denne linken: http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____50544.aspx
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården