Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintKulturminner på Hardangervidda
18. september 2009
Mennesker har brukt og jaktet villrein på Hardangervidda i 8000 år. Dette gir området en lang og spennende kulturhistorie. Det er besluttet å gjennomføre et kulturminneprosjekt som ledd i arbeidet med fylkesdelplanen.
Formålet er å få systematisert alle tilgjengelige stedfestede registreringer av fredede kulturminner samt andre viktge kulturminner fra nyere tid. Prosjektet skjer i nært samarbeid med kulturvernavdelingene i de tre fylkeskommunene og Riksantikvaren. Se prosjektplan her
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården