Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen
18. september 2009
NINA v/Per Jordhøy har skrevet et første utkast til rapport i dette prosjektet. Rapporten med undertittelen "kunnskap og utfordringer i høve til trekk og beitegrunnlag", kan leses her.  
Rapportutkastet gir grundig dokumentasjon av tidligere tiders bruk av områdene og mye kunnskap om villrein. Rapportens konklusjoner suppleres nå med mer om disse tangenes økologiske betdning for Hardangervidda villreinområde, mer konkret vurdering av trekkhindringer, samt priortering av tiltak for å redusere trekkhindringene.
Neste utgave legges på nettet så snart den foreligger.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården