Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Sluttrapport fra NINA om villrein på Lufsjå og Dagali
16. november 2009
NINAs prosjekt om villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen er nå fullført. Rapporten Lufjsåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk (NINA Rapport 412) forligger og kan leses her. Rapporten er et faglig innspill til fylkesdelplanprosessen som pågår. 
Det holdes et møte om prosjektet på Lampeland Hotell torsdag 26. november. Per Jordhøy fra NINA vil orientere. De som ønsker å delta på møtet må melde seg på til Ellen Korvald innen 23. november ellen.korvald.@bfk.no
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården