Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Tessungdalen utmarkslag kommenterer NINA-rapporten
27. november 2009
NINA-prosjektet om villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen er et villreinfaglig innspill til fylkesdelplanprosessen som pågår. Representanter fra Tessungungdalen Utmarkslag har deltatt som lokale ressurspersoner og gitt mange svært verdifulle bidrag til NINA om bruken av Lufsjåtangen både før og nå.
De samme personene er imidlertid uenige med NINA i deres faglige konklusjoner i rapporten, og har skrevet et notat som utdyper dette. Notat tar opp både villreinfaglige spørsmål og mer samfunnmessige spørsmål. Notatet kan leses her.
De mer samfunnsmessige problemstillingene vil bli tatt med inn i de videre drøftingene knyttet til fylkesdelplanplanen.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården