Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintMøte om NINA-rapport på Lampeland 26. november
3. desember 2009
26. november ble det gjennomført et informasjonsmøte om NINA-prosjektet Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringer i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. Omlag 20 personer møtte fram.
Per Jordhøy fra NINA holdt et interessant foredrag om prosjektet og dets resultater. Se foredraget her.
Diskusjonen i møtet viste bred interesse og anerkjennelse for fakta og dokumentasjon som er lagt fram i rapporten. Men det kom også klart fram at det er svært delte meninger om rapportens konklusjoner. Særlig representanter fra Tinn ga uttrykk for dette. Se notat fra Tessungdalen Utmarkslag som belyser dette her.
Både den faglige NINA-rapporten og innspillet fra Tessungdalen Utmarkslag er viktige dokumenter som nå tas med inn i planprosessen knyttet til fylkesdelplanen.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården