Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintSeminar om regionale planer for villreinfjellene
15. desember 2009
Miljøverndepartementet arrangerte et "midtveisseminar" for de regionale planene for villreinfjellene den 7. og 8. desember på Kongsberg. Hardangerviddaplanen er en av flere slike planprosesser som nå pågår.
Seminaret samlet drøyt 100 personer. De fleste Hardangerviddakommunene og -fylkene var godt representert.
Alle foredragene ligger på Miljøverndepartementets nettside.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården