Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Villreinens bruk av Lufsjåtangen og Dagalitangen
17. desember 2009
Villreinens bruk og behov for de østlige tangene som beiteområder er en viktig problemstilling i fylkesdelplanen. For å få belyst dette har NINA, på oppdrag fra fylkesdelplanprosjektet, gjennomført det villreinfaglige prosjektet Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. Prosjektet er gjenomført med god dialog mellom forsker ved NINA og lokalkjente ressurspersoner. De lokalkjente har bidratt med mye verdifull faktakunnskap om området.
Rapporten dokumenterer menneskelige aktiviteter og villreinens bruk, i historisk og i nyere tid. Den avslutter med oppsummering, diskusjon og villreinfaglige vurderinger. Flere lokalkjente er uenig i de konklusjonene NINA presenterer. Tessungdalen Utmarkslag har derfor skrevet en kommentar til rapporten.
NINAs rapport  (NINA Rapport 412) kan leses her.
Tessungdalen Utmarkslags kommentar kan leses her
Per Jordhøy holdt et interessant foredrag på et møte på Lampeland 26.11.2009. Foredraget kan sees her.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården