Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
Møteplaner 2010
1. februar 2010
Følgende møter er så langt berammet i 2010:
 
Styringsgruppe:
   20. april i Eidfjord (på Natursenteret)
   30. juni på Skinnarbu
   27. oktober på Geilo
 
Arbeidsutvalg:
   20. januar i Drammen
   17. mars på Lampeland
   19. april i Eidfjord
   7. juni i Bergen
   29. juni på Skinnarbu
       
Referanseforum (åpent møte, representanter fra alle berørte lag og organisasjoner inviteres):
   20. april i Eidfjord (på Natursenteret)
   26. oktober på Geilo
 
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården