Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintReferanseforum 20. april 2010
2. februar 2010
Neste referanseforum for fylkesdelplanen holdes 20. april på Hardangervidda Natursenter i Eidfjord. Alle interesserte er velkommen.
Det blir sendt ut invitasjoner og program til berørte lag og organisajsoner m.m. i løpet av mars. Mer informasjon legges også ut på denne nettsiden.
 

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården