Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintRingvirkninger av hyttebebyggelse
24. februar 2010
Østlandsforsking har på oppdrag fra planprosessene knyttet til villreinområdene Rondane-Sølnklætten, Setesdalsheiene-Ryfylke og Hardangervidda utarbeidet en kunnskapsstatus om ringvirkninger av hyttebebyggelse.  Rapporten kan leses på Østlandsforskings nettside http://www.ostforsk.no/rapport/pdf/032010.pdf.

Rapporten gjennomgår kunnskapsstatus i finsk og skandinavisk kontekst. Det trekkes også opp status når det gjelder standard og ferdsel ut fra fritidsboliger, samt oppsummerer politiske og sosiale virkninger.
Konklusjonen er at det er liten systematisk samlet kunnskapsbase om de fleste aktuelle kunnskapsområder bortsett fra lokaløkonomiske virkninger.
I rapporten gjengis også resultater om VA-gebyr, eiendomsskatt, kommunalt merarbeid, med mer i 37 kommuner som omfattes av fylkesdelplanarbeidet i villreinområdene Rondane-Sølnkletten, Hardangervidda og Setesdalsheiane-Ryfylke.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården