Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintVelkommen til referanseforum 20. april 2010
26. mars 2010
Det inviteres til referanseforum tirsdag 20. april 2010 kl. 10.00 – ca. kl. 16.00 på Natursenteret i Eidfjord. Hovedtemaene i møtet blir status og videre framdrift i planarbeidet, og orientering om flere faglige prosjekter som er gjennomført som ledd i dette.
Alle som er interessert er velkommen, men alle melde seg på til Ellen Korvald innen 15. april: ellen.korvald@bfk.no eller tlf. 32808728.
                      
Det serveres kaffe og kaker fra kl. 9.30.

Dagsorden:
Kl. 10.00           Velkommen v/styringsgruppeleder Lars Bjaadal, fylkesvaraordfører i Telemark
                        Status i planarbeidet - utfordringer og muligheter v/prosjektleder Ellen Korvald
                        Ferdsel i villreinens leveområder v/Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning

Ringvirkninger av fritidsbebyggelse - kunnskapsstatus v/Birgitta Ericsson, Østlandsforskning

Kl. 12.00           Lunsj (og mulighet for å se på utstillingene på Natursenteret)

Kl. 13.00           Villrein som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling v/Hans Olav Bråta, Østlandsforskning
                        Utmarksnæringer og LNF-begrepet, prosjekt i Nore og Uvdal v/Erik Plathe, AsplanViak

                        Reiselivets arealbehov rundt Hardangervidda v/Erik Plathe, AsplanViak

Kl. 14.30           Dialog og drøfting omkring planarbeidet
                        Natursenterets panoramafilm om Hardangervidda
 
Ca. kl. 16.00     Møteslutt (og mulighet for å se mer på utstillingene på Natursenteret)

Påmelding:
Vennligst send påmelding til møtet til undertegnede innen 15. april: ellen.korvald@bfk.no eller tlf. 32808728. Påmelding er svært viktig av hensyn til den praktiske gjennomføringen.

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården